Wahadło po wychyleniu i puszczeniu swobodnym poruszać się będzie:
a) ruchem jednost. o zmiennym kierunku,
b) ruchem jednost. przysp. a następnie jednost. opóźnionym,
c) ruchem przysp. z malejącym, a następnie rosnącym opóźnieniem,
d) ruchem przysp. z rosnącym przysp., a następnie opóźnionym z malejącym przysp. ?

1

Odpowiedzi

2010-01-23T19:03:07+01:00