In my opinion it is harder for women than for men to make career , especially in areas like politics, sport, science and technology. In the past women had to fight for their rights, and access to education. If I had opportunity to meet a famous astronaut I would chose the first woman in space-Valentina Tereshkova . If I could interview her I would ask her many questions about the way to success. I would ask her,was it difficult to achieve such great success? If I had the opportunity to meet her ask me how easy it was to be the first woman in the world in space and why it chose the astronomer. Tereshkova overcoming the stereotype of women, despite the negative attitudes surrounding followed his career path, she chose the fate of which she herself wanted. That is why I would like to ask if it was hard to deal with stereotypes? In a world dominated by men. Is this effort a success it cost me? What things have to give up?
jakbyście mogli poprawić błędy ;p i jakieś zakończenie dopisać byłabym wdzięczna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T19:11:54+01:00
W mojej opinii jest to trudniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn do kariery, zwłaszcza w takich dziedzinach jak polityka, sport, nauka i technologia. W przeszłości kobiety musiały walczyć o swoje prawa i dostępu do edukacji. Gdybym miał okazję spotkać się słynny astronauta bym wybrał pierwszą kobietą w kosmosie-Valentina Tereshkova. Jeżeli będę mógł jej rozmowy chciałbym zapytać jej wiele pytań o drodze do sukcesu. Chciałbym prosić ją, to było trudne do osiągnięcia tak wielkich sukcesów? Gdybym miał możliwość poznać ją pytają mnie, jak łatwo można zostać pierwszą kobietą na świecie, w przestrzeni i dlaczego wybrał astronom. Tierieszkowa przezwyciężenia stereotypu kobiety, pomimo negatywnych postaw otaczających po jego kariery, wybrała los, które sama chciała. Dlatego chciałbym zapytać, czy trudno było zająć się stereotypy? W świecie zdominowanym przez mężczyzn. Czy ten wysiłek sukces to kosztuje? Jakie rzeczy zrezygnować?

Wszystko jest dobrze :)