Cztery prostopadłościany: alminiowy, mosiężny, srebrny i ołowiany, wszystkie o jednakowych masach, wyjęto z wrzącej wody i położono równocześnie najmniejszą płaszczyzną na jednakowych płytkach parafiny.

Ciepło właściwe:
ołowiu - 128 J/kg*K
srebra - 236 J/kg*K
mosiądzu - 377 J/kg*K
alminium - 902 J/kg*K

Największą ilość parafiny stopi prostopadłościan....????
Jak to obliczyć?

1

Odpowiedzi

2010-01-23T19:19:42+01:00
Ciepło właściwe cw informuje nas ile energii cieplnej pobierze lub odda 1 kg danej substancji przy ogrzaniu lub oziębieniu się o 1 K
jak wynika z danych największe ciepło właściwe ma aluminium, więc odda największą ilość energii cieplnej parafinie
T1 = 100 C temp. początkowa prostopadłościanu
T2 = 60 C , temp. topnienia parafiny
delta T = 100 C - 60 C = 40 C = 40 K ; różnica temperatur
wzór na ilośc ciepła oddane parafinie: Q = m*cw *delta T, ponieważ te wielkości są wprost proporcjonalne to ilość ciepła zależy miedzy innymi od wartości ciepła właściwego
9 3 9