Zad.1
Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż równania
a) x/2-x/3=2 /razy 2
b) 1/2 - x/5 +2 =8 /razy 10
c) 3z/3 - 3z-1: 4 -1/6=1 / razy12


zad .2
wskaż , w którym miejscu Ania popełniła błąd podczas rozwiązywania równania. Rozwiąż to równanie.
3/4x-x/5=2-x /razy12
9x-4x=24-12x
5x=24-12x
5x-12x=24
-7x=24 /:(-7)
x=-3 3/7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:36:10+01:00
Zad.1
a) x/2-x/3=2 /razy 2
x-2/3x=4
1/3x=4 /:1/3
x=12

b) 1/2 - x/5 +2 =8 /razy 10
5-2x+20=80
-2x=80-20-5
-2x=55 /:(-2)
x=-27,5

c) 3z/3 - 3z-1: 4 -1/6=1 / razy12
12z-36z-12:48-2=12
-24z-0,25-2=12
-24z=12+0,25+2
-24z=14,25 /:(-24)
z=0,60

zad.2

3/4x-x/5=2-x /razy12
9x-2,4x=24-12x
9x-2,4x+12x=24
18,6x=24 /:18,6
x=1,29
1 5 1