1. drut o dł. 20 cm rozcięto na dwie części w stosunku 2:3 . Z krótszej części utworzono brzeg kwadratu , z dłuższej okrąg. Oblicz stosunek pola kwadratu do pola kła ograniczonego tym okręgiem.
2. Rafał wykonuje pewną pracę w ciągu 14 dni, a wspólnie z Kasią wykonałby tę pracę w ciągu 10 dni. W ciągu ilu dni wykona tę pracę sama Kasia?
3. Liczba a przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3 . Wykaż że kwadrat liczby a powiększonej o 1 jest podzielny przez 5.
4. Oblicz pole i obwód kwadratu, którego przekątna jest o 2√2 (dwa pierwiastki z dwóch) dłuższa od jego boku.

PROSZĘ O OBLICZENIA , A NIE SAME ODPOWIEDZI.!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-23T20:03:38+01:00
1.

20/4=5

a = 4*2 = 8cm (brzeg kwadratu)

2πr = 12cm
r = 6π
πr² = 36π
a² = 64cm

stosunek wynosi 64/36π
1 1 1