Prosze o prztłumaczenie tego tekstu.. za najlepsze daje naj :)
Nasza Firma istnieje od 1990 roku. Mamy kontakt z najlepszymi Firmami odzieżowymi na świecie. Firma Ars posiada certyfikat najlepszego przedsiębiorstwa odzieżowego w Polsce. Posiadamy najlepszy towar pod względem cenowym oraz jakościowym. Zaletą jest również to, że nasze produkty zawsze zachowują wysoką wartość. Dążymy do coraz nowszej technologi i wiążemy ogromne nadzieje z innymi wielkimi firmami. Ciągle poszerzamy nasze horyzonty.

2

Odpowiedzi

  • dno
  • Początkujący
2010-01-23T19:21:02+01:00
Unsere Firma hat seit 1990 existierte. Wir haben Kontakt mit den besten Unternehmen der Welt tragen. Das Unternehmen wird von Ars besten Kleidung in Polen zertifiziert. Wir haben das beste Produkt im Hinblick auf Preis und Qualität. Vorteil ist, dass unsere Produkte erhalten immer die hohen Wert haben. Wir streben nach immer neuen Technologie, und wir freuen uns auf den anderen großen Konzernen. Ständig erweitern unseren Horizont.
2010-01-23T23:26:30+01:00
Unsere Firma hat seit 1990 existierte. Wir haben Kontakt mit den besten Unternehmen der Welt tragen. Das Unternehmen wird von Ars besten Kleidung in Polen zertifiziert. Wir haben das beste Produkt im Hinblick auf Preis und Qualität. Vorteil ist, dass unsere Produkte erhalten immer die hohen Wert haben. Wir streben nach immer neuen Technologie, und wir freuen uns auf den anderen großen Konzernen. Ständig erweitern unseren Horizont.