Odpowiedzi

2010-01-23T19:25:51+01:00
pokuta
O slo
S ul
Ł opatka
U bustwo
S ezam
Z ąb
E legancki
koŃ
S uknia
T ort
W ictoria
O pel
Sory, że pytam ale pytania też???

jak tak to nie wiem jakie
2 3 2
2010-01-23T19:44:29+01:00
1. Jeden z grzechów głownych.
2. Człowiek zajmujący się nauką o Bogu.
3. Napisał ją święty Jan.
4. Jeden z darów mędrców ze wschodu.
5. Jeden z najważniejszych dobrych uczynków.
6. Góra na której Bóg zawarł przymierze z ludem wybranym.
7. Bibiliny brat Jakuba.
8. Kościół prawosławny.
9. Rok który teraz przeżywamy.
10. ... Apostolski.
11. Jeden z kościołów chrześcijańskich.
12. ... Testament.
13. Rzeka, miejsce ochrzczenia Jezusa.

1. PYCHA
2. TEOLOG
3. APOKALIPSA
4. ZŁOTO
5. JAŁMUŻNA
6. SYNAJ
7. EZAW
8. CERKIEW
9. KAPŁAŃSKI
10 SKŁAD
11 PROTESTANCKICH
12 NOWY
13 JORDAN
7 4 7
2010-01-24T00:15:46+01:00
1. P iłat
2. j O rdan
3. S ynagoga
4. Ł ukasz
5. U czynki
6. apo S tołowie
7. jó Z ef
8. h E rod
9. Ń
10. chrze S t
11. be T lejem
12. W ino
13. marn O trawny

1. Poncjusz .....
2. Rzeka ........ w której Jezus przyjął chrzest
3. Świątynia Żydowska
4. Jeden z Apostołów
5. Pan Jezus sprawiał dobre .....
6. dwunastu uczniów Jezusa
7. Święty ...... był z Jezusem i Maryją w Betlejem
8. Król panujący w czasie narodzin Jezusa
9. -
10. pierwszy sakrament każdego człowieka
11. Tam narodził się Jezus
12. Jezus zamienił w nie wodę
13. Syn ......
1 3 1