Pmużcie!!
Pracujący w kilkuosobowych zespołach uczniowie,wyznaczyli na trawniki - w jednej lini - pięć kwadratów o boku 1m.W każdym z nich policzyli ilość rosnących stokrotek,a wyniki zapisali w tabeli.Na podstawie podanych informacji obliczcie średnie zagęszczenie wyrażone ilością stokrotek występujących na powierzchni 1m kwadratowy.
Nr . kwadratu I II III IV V
Liczba stokrotek 1 7 16 4 12

Dam najlepsza dla tego kto mi to obliczy. plisss

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:41:00+01:00
P - pole powierzchni każdego kwadratu trawnika
P = 1m * 1m
P = 1m²

Kwadrat I
1 / 1m²

Kwadrat II
7 / 1m²

Kwadrat III
16 / 1m²

Kwadrat IV
4 / 1m²

Kwadrat V
12 / 1m²

Całkowita powierzchnia badanego trawnika:

P = 5 * 1m²
P = 5m²

Zagęszczenie stokrotek na całej badanej powierzchni:

suma wszystkich stokrotek 1 + 7 + 16 + 4 + 12 = 40

40 stokrotek / 5m²

40 : 5 = 8

8 stokrotek / 1m²

Odp. Średnio na 1m² występuje 8 stokrotek.