1. Przyczyny niemieckiej i radzieckiej agresji na Polskę.
2. Postawa sojuszników Polski we wrześniu 1939r.
3. Ważniejsze bitwy kampanii wrześniowej.
4. Postanowienia układu z 28 IX 1939r.
5. Zdobycze niemieckie oraz radzieckie w latach 1939-1941.
6. Bitwa o Anglię.
7. Zajęcie Jugosławii i Grecji przez państwa Osi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:44:23+01:00
1.Niemieckiej:III Rzesza chciała zbudować eksterytorialną autostradę do Prus Wshodnich, Wolne miasto Gdańsk miało się stać miastem niemieckim.
Radzieckiej:Oswobodzenie terenów Zacodniej Ukrainy i Białorusi.
2.Praktycznie nic nie zrobili.
3.Bitwy pod: Westerplatte, Wizną, Mławą, o Twierdzę Modlin, pod Kockiem, na Helu, o Pocztę Gdańską.
4.Ustanowienie linii demarkacyjnej wzdłuż linii Bugu i Sanu, pakt o przyjaźni między ZSSR i III Rzeszą.
5.Niemieckie:Czechy, Morawy, Austria, Francja, Polska, Wolne Miasto Gdańsk, Grecja, Jugosławia, Belgia, Luxemburg, Norwegia, Holandia, Zachodnia Część ZSRR.
Radzieckie:Część Polski, Finlandii, Rumunii, Litwa, Łotwa, Estonia.
6.Bitwa o Angię trwała w latach 1940-1941.Niemcy wtedy wielokrotnie bombardowały Londyn, lecz Anglia się nie poddawała.Walki toczyły się w powietrzu.Duży wkład wnieśli Polacy z Dywizjonów 302 i 303.
7.Atak na Jugosławię i Grecję nastąpił w 1941.Plan Marita rozpoczął się 6 kwietnia 1941.Jugosławia skapitulowała 17 kwietnia, a Grecja, wspomagana przez Brytyjczyków, 23 IV.