W piekarni były psrzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg.
Piekarz powiedział, że spredano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba.Pomuście prosze prosze;)

3

Odpowiedzi

2010-01-23T19:27:31+01:00
Skoro jeden bochenek waży 0.8 kg, a piekarz powiedział, że sprzedano 250 kg chleba to należy obliczyć liczbę sprzedanych bochnków

250/0,8 = 312,5

piekarz nie podał dokładnej wagi przedanego chleba, ponieważ waga jaką podał odpowiana 312,5 bochenkom chleba (przybliżył wartość do 250 o 0,4kg)
2010-01-23T19:28:40+01:00
2010-01-23T19:29:23+01:00
250kg / 0,8kg = 312,5 (bochenków)

jeśli sprzedawane były całe bochenki chleba to wynik powinien być liczba naturalna, a nie jest- to świadczy o błędzie piekarza