Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom przybywającym do klasztorów. napisz list do biskupa z prośbą, aby wezwał ludzkość do przestrzegania zasad raligi chrześciujańskiej. W swoim liście możesz wykorzystac podane niżej zdania, odpowiednio ke uzupełniając.
z trwogą i bólem słucham wiadomości o _______. Wielu rycerzy zamiast stawac w obronie _______, dokonuje _______, na czym cierpią przede wszystkim ______________. Nie szanują nawet ____________ podążających do świętych miejsc Apeluję i wzywam imię Pana naszego jezusa Chrystusa o ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Odpowiedzi

2012-08-01T10:53:07+02:00

Z trwogą i bólem słucham wiadomości o szerzącym się bezprawiu. Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie chrześcijaństwa, dokonuje rozbojów i napaści na czym cierpią przede wszystkim ludzie. Nie szanują nawet pielgrzymów podążających do świętych miejsc. Apeluję i wzywam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o roztropność i nie utrudnianie pielgrzymom bezpiecznego dotarcia do klasztorów oraz nawołuję ludzkość o przestrzeganie zasad religii chrześcijańskiej.