Zad.1.
Lit jest mieszaniną 2 izotopów : Li- 6 o zawartości 7,52 % oraz Li - 7 o zawartosci 92,48 %. Oblicz średnią masę atomową litu.

_______________________________

zad.2

Gal jest mieszaniną dwoch izotopów, z ktorych jeden ma liczbe neutronów 38 a drugi 40.
A1= 31+38 A2= 31+40

Oblicz zawartośc procentową kazdgo z nich, jezeli srednia masa atomowa wynosi 69,723u...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T18:53:35+02:00
Zad 1

ma = 6 * 7,52% + 7 * 92,48% = 0,4512 + 6,4736 = 6,9248 u


zad 2

x – zawartość procentowa Ga 69
1-x – zawartość procentowa Ga 71

69x + 71*(1-x) = 69,723
69x + 71 – 71x = 69,723
-2x = -1,277
x = 0,6385 = 63,85% - Ga 69
100% - 63,85% = 36,15% - Ga 71
2009-10-01T20:38:07+02:00
Zadanie pierwsze
ma = 6 x 7,52%+7 x 92,48% = 0,45+6,47 = 6,92g/mol

Zadanie drugie
x – udział % galu 69
1-x – udział % galu 71
69x+71 x (1-x) = 69,723
69x+71-71x = 69,723
-2x=-1,277, z tego wynika, że: x=0,6385≈ 64% - galu 69 i 100% - 64% = 36% - galu 71
1 5 1