1. zapisz kwadrat liczby n większony o 5
2. Uporządkuj jednomian
krokodyl
3. uzupełnij
5a-20ab-10= 5{..........}
4.przedstaw sumę algebraiczną
12ab-24ado kwadratu b do kwadratu + 48a do kwadratu b
w postaci iloczynu wyłączając przed nawias jednomian 6ab

3

Odpowiedzi

2010-01-23T19:39:15+01:00
1. zapisz kwadrat liczby n większony o 5

n²+5

2. Uporządkuj jednomian
krokodyl

dk²lo²ry

3. uzupełnij

5a-20ab-10= 5{a-4ab-2}

4.przedstaw sumę algebraiczną

12ab-24a²b² + 48a² b= 6ab(2-4ab+8a)1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:39:48+01:00
1. zapisz kwadrat liczby n zwiększony o 5
n²+5
2. Uporządkuj jednomian
krokodyl = dk²lo²ry
3. uzupełnij
5a-20ab-10= 5{a-4ab-2}
4.przedstaw sumę algebraiczną
12ab-24a²b² + 48a² b= 6ab(2-4ab+8a)
4 5 4
2010-01-23T19:40:03+01:00
1. (n+5)²
drugiego nie wiem
3.
5a-20ab-10=5(a-4ab-2)
4.
12ab-24a²b²+48a²b= 6ab(2-4ab+8a)
1 1 1