Zad1. Ekran telewizora jest prostokątem. Jego wielkość podaje się długością przekątnej. Oblicz wielkość ekranu telewizora "Rekord", którego ekran ma wymiary 44cm x 37cm.

Zad2. Klomb ma kształt rombu o przekątnych 8m i 5m. Oblicz jego obwód z dokładnością do 10cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:48:59+01:00
Zad.1] z pitagorasa
d= przekątna:
d²=44²+37²
d²=1936+1369
d=√3305≈57,49cm
odp. wielkość ekranu telewizora to √3305, czyli około 57,49cm
zad.2]
½d₁=2,5m=250cm
½d₂=4m=400cm
bok a oblicz z pitagorasa
a²=2,5²+4²
a²=6,25+16
a=√22,25

obwód=4a=4×√22,25=4√22,25cm≈1886,8cm≈1890cm