Odpowiedzi

2010-01-26T19:42:10+01:00
Mieszko I zapoczątkował budowę państwa polskiego. Dzieło to z powodzeniem kontynuował jego syn Bolesław Chrobry (992 - 1025). Okazał się on władcą ambitnym, stanowczym i wojowniczym. Jeśli Mieszko I wprowadził Polskę do rodziny europejskich państw chrześcijańskich, to Bolesław Chrobry wywalczył dla niej znaczącą pozycję, tak wobec Niemiec jak i innych sąsiadów. Bolesław Chrobry potrafił byc przyjacielem i współpracownikiem cesarza Ottona III, a następnie godnym rywalem cesarza Henryka II.
Do negatywnych skutków polityki Bolesława Chrobrego należą długotrwałe wojny, które przerastały możliwości państwa Piastów
Jego poddani musieli dostarczać coraz więcej danin i wzmóc zakres powinności czyli wzrastający ucisk fiskalny i zmuszenie ludności do ogromnego wysiłku powodowały niezadowolenie. Były to jedne z najważniejszych przyczyn kryzysu państwowości Polskiej w latach 30. X Iw.
5 3 5