Odpowiedzi

2010-01-23T19:45:44+01:00
Każdy z atomów dostarcza po jednym elektronie do każdej wspólnej, tzw. wiążącej, pary elektronowej, atomy dążą przy tym do osiągnięcia oktetów elektronowych (reguła oktetu). Zależnie od umiejscowienia par wiążących powstają wiązania o charakterze jonowym albo kowalencyjnym.

Teoria wiązania atomowego Lewisa dobrze wyjaśnia obserwowane wartościowości jonowe i kowalencyjne atomów, nie tłumaczy natomiast kierunkowości wiązań kowalencyjnych i wynikającego z nich kształtu cząsteczek.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:47:40+01:00
Zgodnie z tą teorią atomy tworząc wiązanie chemiczne mogą uzyskać stabilną konfigurację elektronową (dubletową lub oktetową) na drodze przekazania elektronów jednego atomu drugiemu lub przez uwspólnienie (współużytkowanie) elektronów walencyjnych.