Odpowiedzi

2010-06-05T14:03:35+02:00

Z jakiej wysokości spadło swobodnie ciało, jeżeli w ciągu ostatniej sekundy przebyło drogę 18 m?

t=1s

h1=18m

hmax=?

g=10m/s²

h1=vo*t+gt²/2

18=vo+10/2

vo=18-5=13 m/s

vk=vo+gt

vk=13+10

vk=23 m/s

h=vk²/2g

hmax=23²/20

hmax= 529/20

hmax= 26,45 m