Odpowiedzi

2010-01-23T20:34:30+01:00
H-COOH + CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-OH --> H-COO-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ + H₂O
(mrówczan butylu)

CH₃-COOH + CH₃-OH --> CH₃-COO-CH₃ + H₂O
(octan metylu)

CH₃-COOH + CH₃-CH₂-CH₂-OH --> CH₃-COO-CH₂-CH₂-CH₃ + H₂O
(octan propylu)

W każdej reakcji estryfikacji, czyli kwasy karboksylowego i alkoholu, katalizatorem reakcji jest kwas siarkowy (VI) H₂SO₄. W każdej takiej reakcji powstaje ester i H₂O.
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:35:43+01:00
Reakcja estryfikacji:
kwas karboksylowy + alkohol → ester + woda

1) H-COOH + C₄H₉-OH → H-COO-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ + H₂O
kwas mrówkowy + butanol → mrówczan butylu + woda

2) CH₃-COOH + CH₃-OH → CH₃-COO-CH₃ + H₂O
kwas octowy + metanol → octan metylu + woda

3) CH₃-COOH + C₃H₇-OH →CH₃-COO-C₃H₇ + H₂O
kwas octowy + propanol → octan propylu + woda
9 2 9