Odpowiedzi

2009-10-01T20:02:14+02:00
Dass ist ein großes auto. To jest duży samochód.

Gehen wir ins kino ob ins teather. Idziemy do kina czy do teatru

Ich gehe swimmen wenn ich da zu lust habe.Idę pływać kiedy mam na to ochotę.

Ich bin groß weill ich eße viel obst und gemüse.Jestem duży poniewarz jem dużo owoców i warzyw.