Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:56:49+01:00
Art. 2.
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji
rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji
społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.
2010-01-23T20:00:56+01:00
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji
rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji
społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.