W poniedziałek mam klasówkę z Historii i będą takie pytania na które nie umiem odpowiedzieć!! :/
1.-Wymień słabości Rzeczpospolitej w osiemnastym wieku.
2.-Co to Liberum Veto?
3.-Cechy charakterystyczne oświecenia
4.-Dokonaj oceny Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Pomożesz?? Tylko jakoś tak krótko abym mogła zapamiętać ok??
Za najlepszą (w miarę krótką) i na temat odp. dam NAJ!!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-23T20:00:26+01:00
2-wolne nie pozwalam
3charakterowało je salony sztuki-galeria(wystawy dla mieszczan) były prywatne publiczne charakteryzowałtę kulturę także neoklasycyzm-powrót do antycznej powagi i surowości w sztuce
4-Panowanie żadnego króla nie obfitowało w tak tragiczne i dramatyczne wydarzenia. Stanisław August skazany został przez los na rolę figuranta i biernego obserwatora tragicznych wypadków i likwidacji państwa. Był on jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii. Jego przeciwnicy obarczali go odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia, które spotkały Polskę w okresie jego panowania. Potępiali beztroskę Stanisława Augusta w wydawaniu pieniędzy ponad stan. Czy przeznaczanie ogromnych sum na zbiory sztuki i pałac w Łazienkach było słuszne w tak trudnej sytuacji kraju? Krytycy widzą w Stanisławie Auguście Poniatowskim króla słabego charakteru, lękliwego, uległego wobec Rosji i dbającego przede wszystkim o własne interesy. Na ocenę jego panowania olbrzymi wpływ ma oczywiście kapitulacja w 1792 roku i akces do Targowicy, oraz udział w sejmie grodnieńskim. Bilans panowania Stanisława Augusta zawiera również szereg pozytywów. Zaliczyć do nich możemy: wyjście z marazmu czasów saskich, odbudowa i reforma instytucji państwowych, dyplomacji, armii, gospodarki. Na poważną skalę prowadzony był mecenat kultury. Z dworem związani byli tacy twórcy jak Fontana, Merlini, Bacciarelli, Canaletto, Norblin. Do dzisiaj mówimy o przełomie czasów stanisławowskich, o literaturze i stylu Stanisława Augusta. Sam król chciał być cywilizatorem swych poddanych. Wśród jego dokonań wymienić należy Szkołę Rycerską, Komisję Edukacji Narodowej, Konstytucję 3 Maja, obiady czwartkowe, przebudowę zamku w Warszawie oraz szczytowe osiągnięcie stylu Stanisławowskiego - letnią rezydencję króla - Łazienki.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:00:27+01:00
1.Osłabienie wojnami (min.potop szwedzki)
2.Prawo zgłoszenia szlachcica, że nie zgadza się z ustawą, jeżeli choć jeden szlachcic to zrobił, ustawa nie została zaakceptowana.
3.Powrót do starych styli malowania obrazów, rzeźb, wiele odkryć.
4.To był marionetkowy król podstawiony przez carycę.
1 5 1