2 zadania z fizyki

Dział nazywa sie : Prawo Ohma . Opór elektryczny

1.
Opór przewodnika o przekroju 3 mm² wynosi 60 Ω
Jaki przekrój musi mieć przewodnik o takiej samej długości i wykonany z tego samego metalu ,aby jego opór wynosił 100 Ω?

2.
Ile metrów przewodnika o przekroju 15 mm² trzeba wziąć ,aby jego opór był taki sam , jak innnego przewodnika z tego samego metalu o przekroju 0,5mm² i długości 2 m ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:57:03+01:00
1.S=3mm²
R=60Ω
R₁=100Ω
R=ρl/S ,obie strony mnozymy przez S i wyznaczamy l
RS=ρl
l=RS/ρ
l₁=R₁S₁/ρ
l=l₁
RS/ρ=R₁S₁/ρ ,ρ skracamy
RS=R₁S₁
S₁=RS/R₁
S₁=60Ω×3mm²:100Ω
S₁=1,8mm²
2.l=?
s=15mm²
s₁=0,5mm²
l₁=2m
R=ρl/S
R₁=ρl₁/S₁
R=R₁
ρl/S =ρl₁/S₁
l/S =l₁/S₁
l=l₁S/S₁
l=2m×15mm²:0,5mm²
l=60m
1 5 1