1) Franek kupił zeszyt na kiermaszu, bo zauważył, że w sklepie są one o 15% droższe. Gdyby kupiłje w sklepie ,zapłaciłby 46zł. o ile złotych mniej zapłacił Franek, kupując zeszytyna kiermaszu?
2) Jeden bok prostokąta jest o 4 cm dłuższy od drugiego. Obwód tego prostokąta wynosi 4 dm. Oblicz jego pole.

2

Odpowiedzi

2010-01-23T20:09:35+01:00
1)5%*46=15/100*46=2 45/100= 2 9/20
Zapłacił mniej o 2zł 45gr.
2010-01-23T20:11:56+01:00
1) 115% = 46zł
100 %= x

115x = 4600 zł
x = 40 zł

2) 2x + 2(x+4) = 40 cm
2x + 2x + 8 = 40 cm
4 x = 32 cm
x = 8 cm

P= ab
a= 8cm
b= 8 cm+ 4cm= 12 cm
P= 8cm x 12 cm= 96 cm2