Odpowiedzi

2010-01-23T20:28:20+01:00
Wymiar sprawiedliwosci opiera sie na 4 podstawowych zasadach:
-właściwości inaczej fachowości polegającej właściwej obsadzie personalnej, określeniu kompetencji rzeczowej sadów oraz sposobu organizacji pracy sędziów;
- niezależności, która jest wyrazem autonomii pracy sądów i sędziów w stosunku do innych organów państwowych, zasada ta określa pozycję ustrojową i rolę sądów, można mówić o niezależności w znaczeniu organizacyjnym i funkcjonalnym;
- bezstronności nakazującej sędziom zachowanie neutralności i niezależności względem jakichkolwiek wpływów;
- niezawisłości polegającej na podporządkowaniu sądów wyłącznie Konstytucji i ustawom.

Takie mialam w zeszycie od wosu pani nam dyktowala...
13 3 13
2010-01-23T20:30:50+01:00
Zasada kolegialności = sędziowie orzekają w grupach

zasada prawdy obiektywnej = sędziowie są zobowiązani do obiektywnego rozpatrzenia sprawy

zasada jednolitości = prawo jest jedno na całym terenie kraju

zasada niezawisłości = sędziowie orzekają niezależnie od niczego i nikogo , zapewnia im to immunitet sędziowski, nikt ich nie będzie szantażował ani przekupywał
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:56:52+01:00
- niezawisłości ( podporządkowanie sądów wyłącznie Konstytucji i ustawom )
- fachowości ( właściwa obsada personalna oraz sposób organizacji pracy sędziów )
- bezstronności ( zachowanie u sędziego neutralności i niezależności względem jakichkolwiek wpływów )
- niezależności ( wyraz autonomii pracy sędziów w stosunku do innych organów państwowych )

Pozdrawiam ! ; )
21 3 21