Zadanie 1
Suma czterech kolejnych liczb parzystych jest równa 540 znajdź te liczby.

Zadanie 2
Karina i Basia mają łącznie 35 lat. Basia jest o 5 lat starsza od podwojonego wieku Kariny.Po ile lat mają dziewczęta??

Zadanie 3
Olek ma półtora razy więcej lat niż Marysia która ma dwa razy tyle lat co Krysia.
Cała trójka ma razem 36 lat. Ile lat ma każde z dzieci??


Pomóżcie !

3

Odpowiedzi

2010-01-23T20:38:07+01:00
Zad 1
2k+(2k+2)+(2k+4)+(2k+6)=540, k jest liczbą całkowitą
8k+12=540
8k=528
k=66
Szukane liczby to 66,68,70,72

Zad 2
k - wiek Kariny
b - wiek Basi
Układ równań:
k+b=35
b=2k+5
Wstawiamy drugie równanie do pierwszego:
k+2k+5=35
3k=30
k=10
Wtedy b=2k+5=2*10+5=25
Odp: Karina ma 10 lat, a Basia 25.

Zad 3
o - wiek olka
m - wiek Marysi
k - wiek Krysi
Układ równań:
o=1,5m
m=2k => k=0,5m
o+m+k=36

1,5m+m+0,5m=36
3m=36
m=12
wtedy k=0,5m=6 oraz o=1,5m=1,5*12=18
Odp: Olek ma 18 lat, Marysia 12, a Krysia 6 lat.
2010-01-23T20:41:02+01:00
1.
(n+2)+(n+4)+(n+6)+(n+8)=540
4n=520
n=130

132, 134, 136, 138

2.
k+b=35
x-wiek Kasi
2x+5-wiek Basi

x+2x+5=35
3x=30
x=10
Kasia:10l Basia 25l

3.
o+m+k=36
x-wiek Krysi
2x-wiek Marysi
1,5 M-wiek Olka-> 1,5*2x

x+2x+1,5*2x=36
6x=36
x=6
Krysia 6l, Marysia 12l, Olek 18l
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:47:12+01:00
Zad.1
x - pierwsza liczba
a = x+2 - druga liczba
b = x+4 - trzecia liczba
c = x+5 - czwarta liczba

x+x+2+x+4+x+6 = 540

4x=540-12
4x=528
x=132

a=134
b=136
c=138

Odp: Liczby 132, 134, 136 i 138

Zad.2
x - Kraina
y - Basia

x+y=35
2x=y-5

x=35-y
70-2y=y-5

x=35-y
75=3y

x=35-y
y=25

x=10
y=25

odp: Karina ma 10 lat a Basia 25 lat.

Zad.3
x - wiek Krysi
1,5*2x - wiek Olka
2x - wiek Marysi

x+1,5*2x+2x=36
6x=36
x=6

odp: Krysia 6 lat , Olek 18 lat , Marysia 12 lat.