Napisać wypracowanie na jeden z wybranych podpunktów:
A day wen you:
-heard some news that was important for your country/the world
-were very lucky or unlucky
-got some good/bad news (exam results, a relationship,death of somebody famous...)
-suddenly had a good idea

Ps.(z przetłumaczeniem na polski)

1

Odpowiedzi

2010-01-24T01:37:38+01:00
My unlucky day

My unlucky day happened about two months ago but I can still remember everything very clearly. I woke up and realised I was late for school. Being late wasn't the worst thing- the worst thing was that in the first lesson we were going to take an important test in Maths. I had been studying very hard for it and wanted to get a good mark. So it was the first disaster.
I went to school in a very bad mood. I came in the middle of the lesson and the teacher said that he was not surprised that I was late for an important test. The truth is that I'm rather poor at maths, yet I think he was malicious. During the long break I realised I had forgotten my sandwiches so I was hungry for the rest of the school day.
What is more, during that break I saw a boy whom I like very much flirting with my good friend. They were talking loud, smiling and laughing all the time. I got depressed, so I decided to ask my best friend for an advice. But when I told her about that situation, she replied that the boy was very stupid to her and she would have never looked at him. So then we had an argument.
When I got home I decided to take a long, relaxing bath. Just after I entered the bath, someone rang the door bell. I ran out the bath and hurried down the stairs. But I was all wet and the floor was slippery, so I fell off the stairs! I hit my head, but fortunately I was still concious. I opened the door, angry, red, wet and painful. It was my mum, who said that I needed to be checked up, so she immediately took me to hospital. That was the worst day in my life.

Mój niefortunny dzień

Mój niefortunny dzień zdarzył sie około dwa miesiące temu, ale nadal wszystko bardzo dobrze pamiętam. Obudziłam się i zdałam sobie sprawę, że jestem spóźniona do szkoły. Spóźnienie nie było najgorszą rzeczą- najgorszą rzeczą było to, że na pierwszej lekcji mieliśmy pisać ważny test z matematyki. Dużo się do niego uczyłam i chciałam dostać z niego dobrą ocenę. Także była to pierwsza katastrofa.
Poszłam do szkoły w bardzo złym nastroju. Weszłam do klasy w środku lekcji i nauczyciel powiedział, że wcale nie dziwi go moje spóźnienie na ważny test. To prawda, że jestem raczej słaba z matematyki, ale myślę, że był złośliwy. Podczas długiej przerwy zorientowałam się, że zapomniałam moich kanapek, więc byłam głodna przez resztę dnia w szkole.
Co więcej, podczas tej przerwy zobaczyłam chłopaka, który bardzo mi sie podoba flirtującego z moją dobrą koleżanką. Rozmawiali głośno, uśmiechali się i śmiali cały czas. Przygnębiło mnie to, więc postanowiłam zapytać sie o poradę moją najlepszą przyjaciółkę. Ale kiedy powiedziałam jej o sytuacji, powiedziała, że uważa go za głupca i w życiu by na niego nie spojrzała. Wtedy sie pokłóciłyśmy.
Kiedy wróciłam do domu, postanowiłam wziąć długą, odprężającą kąpiel. Kiedy tylko weszłam do wanny, ktoś zadzwonił do drzwi. Wybiegłam z wanny i pospieszyłam po schodach. Lecz byłam cała mokra, a podłoga śliska, więc spadłam ze schodów! Uderzyłam się w głowę, ale na szczęście nie straciłam przytomności. Otworzyłam drzwi, cała wściekła, czerwona, mokra i obolała. To była moja mama, która powiedziała, że muszę zostać zbadana, więc natychmiast zabrała mnie do szpitala. To był najgorszy dzień w moim życiu.