Rysunki bd w załącznikach
1)Obwód każdego z trapezów narysowanych poniżej jest równy 20. Jakie długości maja odcinki AB, CD, EF? (nazwa: matma 1)
2)Oblicz miary kątów równoległoboków narysowanych poniżej.(nazwa: matma 2)
3 Narysowane poniżej czworokąty to równoległobok, romb i prostokąt. Oblicz miary kątów α,β i γ.
4) Z pięciu jednakowych kwadratów zbudowano prostokąt. Obwód każdego kwadratu był równy 8 cm. jaki obwód ma ten prostokąt ? (bez rysunku)
5)Oblicz miary kątów trapezu ABCD i równoległoboków EFGH i JKLM.(nazwa: matma 4)
6)W trapezie równoramiennym ABCD podstawa CD i ramię AD mają jednakowe długości. Kąt CAB ma miarę 47s.(s-stopni). Jakie miary mają kąty trapezu ABCD ?

z góry dziękii ; ** daje za zrobione wszystkie zadania daje naj naj ; DD
chyba że nie bd juz 1 to też dam naj ale wszystko wtedy musi być dobrze ; PP

3

Odpowiedzi

2010-01-23T21:41:18+01:00
Zad.1
a)20-(3,5+0,5+2+4)=20-10=10 AB=10/2=5
b)20-(4+4+3+5)=20-16=4 CD=4/2=2
c)20-(5+5+2+2)=20-14=6 EF=6/2=3

Zad.2
a) 56s i 180-56=124s
b)147s i 180-147=33s
c)93s i 180-93=87s

Zad.3
α= 50s
β=80s
γ=180-48=132s

Zad.4
8:4=2, czyli każdy bok tego kwadratu ma 2cm.
12*2=24cm

Zad.5
a) 120s, 60s, 90s, 90s
b)50s, 130s, 50s, 130s
c) wszystkie 90s

Zad.6

47s, 133s, 47s, 133s
19 4 19
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T22:11:34+01:00
Zad. 1
OB = 20
a) AB = [OB - (3,5+0,5+4+2)]/2 = (20 - 10)/2 = 5
b) CD = [OB - (4+3+5)]/2 = (20 - 12)/2 = 4
c) EF = [OB - (5+5+2+2)]/2 = (20 - 14)/2 = 3

zad. 2
a) α = 56s
β = 180 - α = 124s (jako kąty przy tym samym ramieniu)
pozostałe analogicznie
b) α = 180s - 147s = 33s (kat wierzchołkowy do 147s)
β = 180s - α = 147s (katy przy tym samym ramieniu)
c) α = 180s - 93s = 87s (kat przyległy do 93s)
β = 180 - α = 93s

zad. 3
α = 180s - (90s+40s) = 50s
β = 180s - 2*50s = 80s
γ = 180s - 48s = 132s

zad. 4
a = 8/4 = 2
OB = 12*2 = 48 (cm)

zad. 5
a) DCB = 90s
DAB = 60s
ADC = 120s
b) EFG = 130s = EHG
HEF = 50s = HGF
c) MLK = 70s = MJK
LKJ = 110s = JML

zad. 6
DAB = 94s = DCB
ADC = 86s = ABC
34 4 34
2010-01-23T22:34:15+01:00
1.
a) 20 - (0,5 + 2 + 4 + 3,5 ) = 20 - 10 = 10
10:2=5
AB = 5
b)20 - (4+4+5+3) = 20 - 16 = 4
4:2=2
CD = 2
c)20 - (5+5+2+2) = 20 - 14 = 6
6:2=3
EF = 3
13 3 13