Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A) h=4
h= (a√3)/2
4=(a√3)/2 /*2
8=a√3 /√3
a=8/√3 * √3/√3
a=(8√3)/3

b) P=√3
P=((a^2) √3)/4
√3=((a^2) √3)/4 /*4
4√3=(a^2) √3 / :√3
4=a^2
a=2
153 3 153
A) oblicz długość boku trójkata równibocznego o wysokości 4
b)jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o polu √3


a)
a - długość boku trójkata równobocznego
h = 4
h = 1/2a*√3 - wzór na wysokość trójkąta równobocznego

1/2a*√3 = 4 /*2
a√3 = 8
a = 8 : √3
a =( 8 : √3)*(√3 : √3) usuwam niewymiernosć mianownika
a = 8√3 : 3
a = (8/3)√3

b)
a - długość boku trójkata równobocznego
P = √3 - pole trójkąta równobocznego

P = 1/2*a*h
h = 1/2a*√3
P = 1/2*a*( 1/2a*√3) = 1/4a²√3

1/4*a²*√3 = √3 /*4
a²*√3 = 4√3 /:√3
a² = 4
a = √4 =2
a = 2

159 2 159