Proszę o roziwązanie zadań tak zrozumiale.

4.Ile razy energia kinetyczna piłki o masie m=2kg, rzuconej z prędkością V=10m/s jest mniejsza od energii ciała o masie m1=1kg, wystrzelonego z prędkością V1=20m/s?

5.Ciało o masie m=1kg poruszało się z prędkością V=2m/s. Czy zmieni się energia kinetyczna tego ciała ,jeżeli masa zmaleje n razy i jednocześnie prędkość wzrośnie tyle samo razy?

7.Jaka będzie masa ciała, które w ruchu ma energię kinetyczną 180J i pęd 30kg*m/s?

8.Pewne ciało w ruchu ma energię kinetyczną 4J i pęd 4kg*m/s. O ile wzrośnie pęd tego ciała, jeśli spowodujemy wzrost energii kinetycznej o dE=12J?

9.Samochód o masie m=1000kg ma w swoim ruchu pęd 12 000kg*m/s. Oblicz prędkość i energię kinetyczną samochodu.

10.Ciało o masie m=10kg podniesiono na wysokość h=20m. Czy zmieni się energia potencjalna tego ciała, jeżeli masa zmaleje n razy i wysokość, na jaką je podniesiono, wzrośnie tyle samo razy?

11.Ciału o masie m nadano prędkość V=20m/s. Na jaką wysokość należy podnieść to ciało, aby energia potencjalna była równa kinetycznej?

12.Sprężyna o stałej k=20N/m została wydłużona o x=0.1m. Oblicz siłę potrzebną do tego wydłużenia i zgromadzoną wtedy energię potencjalną sprężystości.

13.Sprężyna o stałej k=10N/m została wydłużona siłą F=5N. Jaka energia potencjalna sprężystości została zgromadzona w sprężynie??

14.Sprężyna o stałej k=40N/m została wydłużona o x1=0.2m. Ile razy i o ile wzrośnie energia potencjalna sprężystości, jeśli użlibyśmy spręzyny o stałej k dwukrotnie mniejszej, natomiast spowodowalibyśmy jej dwukrotnie więkrze wydłużenie?

15.Z jaką prędkością wpadnie do wody skoczek, który skoczył z wieży o wysokości h=20m?

16.Spadająca swobodnie z pewnej wysokości kulka miała na wysokości h=10m nad ziemią prędkość V=10m/s. Z jakiej wysokości spuszczono kulkę?

17.Piłkę rzucono do góry i nadano jej taką prędkość, że dotarła na wysokość h=5m. Na jaką wyskość dotrze piłka, jeśli nadamy jej prędkość dwukrotnie więkrzą?

18.W sali o wysokości h=5m z wysokości h1=1m nad podłogą rzucono pionowo do góry piłkę z prędkością v1=10m/s. Z jaką prędkością piłka uderzy w sufit?

19.Oblicz pracę piłkarza, który kopnięciem zwiękrza prędkość piłki o masie m=2kg od v1=2m/s do v2=6m/s?

20.Jaka była praca dźwigu, który ciało o masie m=100kg przeniósł z dachu położonego na wysokości h1=12m na pomost o wysokości h2=2m?

21.Pionowo w górę wyrzucono kamień nadając mu szybkość 20m/s. Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej oblicz:
-Na jaką wysokość wzniesie się kamień?
-Jaką będzie miał szybkość w połowie maksymalnej wysokości
-Jaką będzie miał szybkość, gdy powróci na poziom wyrzucenia?

22.Oblicz, jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10kg podnieść ze stałą prędkością na wysokość h=10m.

23.Oblicz, jaką moc ma urządzenie, które ciało o masie m=100kg, podnosi z stałą prędkością na wysokość h=20m w ciągu czasu t=10s.

24.Oblicz prędkośc końcową jaką uzyskało ciało rzucone pionowo w dół z wysokości h=20m z prędkością V=20m/s

25.Oblicz pracę jaką należy wykonać podnosząc ze stałą prędkością ciało o masie m=10kg na wyskość h=1m.

26.Co najmniej jak musi być moc silnika dźwigu, który w czasie t=20s podnosi ze stałą prędkością ciało o masie m=500kg na wysokość h=20m?

27.Korzystająć z zasady zachowania energii oblicz prędkość końcową ciała spadającego z wysokości h=2m.

28.Wykaż że pomiędzy energią kinetyczną apędem ciała zachodzi związek: Ek=p^2/2m

29.Gdyby masa poruszającego się ciała wzrosła ośmiokrotnie, a szybkość zmniejszyłaby się dwukrotnie, to jego energia kinetyczna:
a)by się nie zmieniła
b)wzrosłaby dwukrotnie
c)wzrosłaby czterokrotnie
d)dwukrotnie by się zmniejszyła

30.Jaki przemiany energii zachodzą przy wypuszczeniu strzały z łuku pionowo do góry? Dlaczego prędkość opadania strzały jest mniejsza niż prędkość wyrzutu strzały z łuku?

31.Satelita okrąża Ziemię. Jakie przemiany energii zachodzą podczas jeo ruchu?

32.Jakie przemiany energii zachodzą w zabawce zwanej jojo?

33.Piłka o masie 0.4kg puszczona z wysokości 3m po odbiciu od podłogi wzniosła się na wysokość 2m. Dlaczego piłka nie powróciła na wysokość 3m? Ile wyniosła strata energii mechanicznej piłki od momentu, gdy osiągneła wysokość 2m?

1

Odpowiedzi

2010-01-23T21:18:54+01:00
Zad.4
E = (m*v^2)/2
E1 = 2*10*10/2 = 100
E2 = 1*20*20/2 = 200
odp. dwa razy.

zad.5
Jeśli masa zmniejsza się n razy to energia kinetyczna zmniejsza się n razy, a jeśli to samo dzieje się z prędkością to E(k) rośnie n^2 razy. W wyniku E(k) zmieni się
n^2/n razy czyli wzrośnie n razy.

PS.te wszystkie zadania są typu "podstaw do wzoru", wiec nie powinuenes/nas miec zbytnich problemow, po prostu rob je w ten sam sposob :)

zad.27
Ep = Ek
Ep = m*g*h
Ek = (m*v^2)/2
m*g*h = (m*v^2)/2
g*h = v*v/2
2*g*h = v*v
v = sqrt(2*g*h)
sqrt to pierwiastek kwadratowy
podstawiasz do wzoru g i h i masz wynik.

zad.32
a to zalezy, czy jojo jest na gumce czy sznurku
jak na gumce, to energia potencjalna początkowa (jak jojo jest w górze) zmienia sie w energie kinetyczną jak spada, która to energia zmienia się w energię potencjalną sprężystości gumki, po czym spowrotem w kinetyczną i w potencjalną.
a jak na sznurku to tak samo, tylko z pominieciem energii sprezystosci.

1 1 1