24. Solankęo stężeniu 5%о(promile) zmieszano z solanką o stężeniu 8%о i otrzymano 250g solanki o stężeniu 5,8%о. Solanki o stężeniu 8%о użyto:

A. 2g
B. 66 2/3g
C. około 183g
D. mniej niż 50g

( wszystkie obliczenia konieczne do rozwiązania tego zadania muszą byc zapisane )

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T21:21:05+01:00
Tworzymy tabelkę.
I wiersz
solanka 5%o | solanka 8%o | solanka 5,8%o

II wiersz (zawartość soli w promilach)
5 | 8 | 5,8

III wiersz (masa w g)
250-x | x | 250

Budujemy równanie w oparciu o dane z tabelki. Mnożymy wiersze w kolejnych kolumnach.

5*(250-x) + 8*x = 5,8*250
1250 - 5x + 8x = 1450
-5x + 8x = 1450 - 1250
3x = 200
x = 66,(6)
x = 66 i 2/3

Odp. B
9 4 9
2010-01-23T21:21:20+01:00
x - solanka 5% promili
250 - x - solanka 8% promili
5x + 2000 - 8x = 250 * 5,8
-3x = 1450 - 2000
-3x = -550
x = 183 1/3
250 - 183 1/3 = 66 2/3 - solanka 8% promili
6 2 6