Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T21:35:25+01:00
Układ służący do zamiany energii procesów elektrochemicznych na energię elektryczną.Energia powstaje w wyniku reakcji elektrochem.; składa się z 2 półogniw (elektrod) połączonych bezpośrednio roztworem elektrolitu lub rozdzielonych półprzepuszczalną błoną Ogniwa galwaniczne, Do ogniw elektrochemicznych należą:
– ogniwo Daniella (-)Zn/ZnSO4(aq)//CuSO4(aq)/Cu(+) (znak / – oznacza granicę faz, znak // – jest symbolem klucza elektrolitycznego),
– ogniwo Westona (-)Cd(Hg)/CdSO4(aq) //Hg2SO4,Hg(+) (tzw. ogniwo normalne, gdy roztwór CdSO4 jest nasycony), które stanowi wzorzec SEM,
– ogniwo Volty (-)Zn/Zn2+, H2SO4/H2/Cu(+).Odmiana ogniwa elektrycznego znamienna tern, że elektrodę dodatnią tworzy kilka arkuszy węgla zwykłego przełożonych arkuszami materjału porowatego przewodzącego, silnie ściśniętych ze sobą i otoczonych tworzywem galaretowatem, chroniącem
je od wilgoci elektrolitu.Ogniwa elektrochemiczne wykorzystywane praktycznie jako źródła energii elektrycznej to: akumulatory różnych rodzajów.
1 5 1