Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T22:04:04+01:00
Dane są punkty A(-1,3) B(2,7) C(6,10)

a) oblicz wektor|AB|
AB=[2-(-1), 7-3] = [3,4]
AB=[3,4]
(nad AB musi być znak wektora - strzałka)

b) oblicz wektor |BC|
BC [6-2, 10-7] = [4,3]
BC=[4,3]
(nad BC musi być znak wektora - strzałka)

c) oblicz wektor |AB|+ wektor |BC|
|AB| = √(2-(-1))² + (7-3)²= √9+16=√25=5
|BC|=√(6-2)² + (10-7)²=√16+9=√25=5
|AB|+|BC|=10
(nad AB i BC musi być znak wektora - strzałka)

d)oblicz współrzędne i długość wektora AB+BC
wektor AC - suma wektora AB i BC
AC=[6-(-1), 10-3]= [7,7]
|AC|=√(6-(-1))² + (10-3)²= √49+49=√98=7√2
(nad AC musi być znak wektora - strzałka)
2 5 2