Odpowiedzi

2010-01-23T21:59:37+01:00
Charyzmaty (1) były obecne w Kościele od samego początku. W dziejach chrześcijaństwa można obserwować zarówno poszczególne osoby, jak i całe wspólnoty, posługujące się "darami łaski". Wciąż jednak pojawiają się głosy sugerujące, że charyzmaty ustały wraz ze śmiercią apostołów. Pogląd taki prezentuje m. in. James B. North w książce "Historia Kościoła". Pisząc o osobach mających dar proroctwa, stwierdza, że "ten dar przestał istnieć wraz z pierwszym pokoleniem chrześcijan. Jako szczególny dar funkcjonował tylko w pierwotnym kościele.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T01:46:56+01:00
Słowo charyzmat pochodzi od greckiego słowa charis, które oznacza dosłownie dar darmo dany, lub łaskę. Nowy Testament mówił o charyzmacie w znaczeniu daru danego ludziom przez Boga, czyli może to być: wszelki dar duchowy, sam Duch Święty, zbawienie w Jezusie Chrystusie, życie wieczne, przywilej Izraela, uwolnienie od niebezpieczeństwa. W technicznym znaczeniu jest to jak już wspominałem dar darmo dany, przyswojony przez jakąś osobę, która dzięki temu może dokonywać przez Ducha Świętego dzieł służących całej społeczności kościołowi, rodzinie, wspólnocie. Charyzmaty mają służyć właśnie budowaniu Ciała Chrystusa.
Charyzmaty nie powinny być celem samym w sobie naszego życia chrześcijańskiego, katolickiego, ale środkiem, który Bóg nam dał do ewangelizacji. Każdy chrześcijanin może otrzymać dar charyzmatyczny. Mówi o tym św. Piotr w dzień pięćdziesiątnicy cytując proroctwo Joela, które właśnie w tym dniu zostało spełnione: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. Nie wiem, jak Wy, ale ja się czuję niewolnikiem grzechu.