Odpowiedzi

2010-01-23T22:55:14+01:00
L1: x+y+z-1=0
2x+3y+6z=0

z=1-x-y
2x+3y+6(1-x-y)=0

2x+3y+6-6x-6y = 0

-4x-3y+6=0

3y=-4x+6 |:3

y= (-4/3)x + 2
________________________

l2: y+4z=0
3x+4y+7z=0

4z=-y
z= (-y/4)

3x+4y+7*(-y/4)=0

3x+4y- (7y/4)=0

12x+16y-7y=0

9y=-12x

y=-(12/9)x

y= (-4/3)x

współczynniki kierunkowe (a) się zgadzają, czyli proste są równoległe.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T02:12:48+01:00
L1: x+y+z-1=0
2x+3y+6z=0
z pierwszego równania wyznaczamy z i podstawiamy do drugiego i wyznaczamy y
z=1-x-y
2x+3y+6(1-x-y)=0
2x+3y+6-6x-6y = 0
-4x-3y+6=0
3y=-4x+6 |:3
y= (-4/3)x + 2l2: y+4z=0
3x+4y+7z=0
z pierwszego równania wyznaczamy z i podstawiamy do drugiego i wyznaczamy y
4z=-y
z= -y/4
3x+4y+7*(-y/4)=0
3x+4y-7y/4=0 /*4
12x+16y-7y=0
9y=-12x /:9
y=-(12/9)x
y= (-4/3)x
widzimy że współczynniki kierunkowe (a) są takie same, czyli proste są równoległe.