Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T23:42:37+01:00
Napięcie powierzchniowe w temperaturze 20°C dla różnych
czystych cieczy przedstawia poniższa tabela.

Ciecz Napięcie
powierzchniowe [mN/m]
Eter dietylowy 17 , 0
Alkohol etylowy 22 , 3
Alkohol metylowy 22 , 6
Aceton 23 , 7
Czterochlorek węgla 26 , 9
Toluen 28 , 4
Benzen 28 , 9
Olej rycynowy 36 , 0
Nitrobenzen 41 , 8
Anilina 42 , 9
Gliceryna 63 , 4
Woda destylowana 72 , 75
Szkło sodowo-wapniowe
w temperaturze 1000°C 300
Rtęć 475
Mam nadzieje że naj :P