1.oblicz siódmą część wartości wyrażenia.

√0,4*√0,025-∛0,02*∛-0,4

wynik ma wyjść 0,03.


2.Oblicz obwód kwadratu,jeśli jego pole jest równe:
a) 6400m²
b) 0,81km²
c) 1,69dm²3.Oblicz pole deltoidu o przekątnych długości:
a)√27cm i √3cm
b)∛24dm i ∛9cm


4.Oblicz pole trójkąta o boku długości ∛4 i wysokości opuszczonej na ten bok równej ∛54cm.
Ma wyjść 3cm.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T19:22:46+02:00
1.oblicz siódmą część wartości wyrażenia.

√0,4*√0,025-∛0,02*∛-0,4
√0,01-∛-0,008=0,1+0,2=0,3
1/7*0,3=3/70

2.Oblicz obwód kwadratu,jeśli jego pole jest równe:
P=a²
Obw=4a
a) 6400m²
a²=6400
a=√6400=80
Obw=4*80=320cm

b) 0,81km²
a²=0,81
a=√0,81=0,9km
Obw=4*0,9=3,6km

c) 1,69dm²
a²=1,69
a=√1,69=1,3dm
Obw=4*1,3=5,2dm


3.Oblicz pole deltoidu o przekątnych długości:
P=1/2*pq
a)√27cm i √3cm
P=½*√27*√3=½√81=½*9=4,5cm

b)∛24dm i ∛9cm
P=½*∛24*∛9=½*∛216=½*6=3cm


4.Oblicz pole trójkąta o boku długości ∛4 i wysokości opuszczonej na ten bok równej ∛54cm.
P=½*a*h
P=½*∛4*∛54
P=½*∛216
P=½*6
P=3cm²

14 3 14
2009-10-01T19:24:46+02:00
1.oblicz siódmą część wartości wyrażenia.

√0,4*√0,025-∛0,02*∛-0,4=√(0,4*0,025)-³√-(0,02*0,4)=√0,01-³√0,008=0,1+0,2=0,3
1/7*0,3=1/7*3/10=3/70 wydaje mi sie ze masz blad w wynkiu

2.Oblicz obwód kwadratu,jeśli jego pole jest równe:
a) 6400m²
P=a²
Ob=4a
6400=a²
a=80m
ob=4*80=320m

b) 0,81km²
a²=0,81
a=0,9km
Ob=4*0,9=3,6km

c) 1,69dm²
a²=1,69
a=1,3dm
Ob=4*1,3=5,2dm

3.Oblicz pole deltoidu o przekątnych długości:
a)√27cm i √3cm
P=(e*f):2
P=(√27*√3):2=√81:3=9:3=3cm²
b)∛24dm i ∛9cm
P=(e*f):2
P=(∛24 * ∛9):2=³√216:2=6:2=3cm²

4.Oblicz pole trójkąta o boku długości ∛4 i wysokości opuszczonej na ten bok równej ∛54cm.

P=ah:2
P=∛4*∛54:2=³√216:2=6:2=3cm²
30 1 30
2009-10-01T20:09:24+02:00
1.oblicz siódmą część wartości wyrażenia.
√0,4×√0,025-∛0,02×∛-0,4=√(0,4×0,025)-³√-(0,02*0,4)=√0,01-³√0,008=0,1+0,2=0,3
1/7×0,3=1/7×3/10=3/70
2.Oblicz obwód kwadratu, jeśli jego pole jest równe:
a) 6400m²
P=a²
Ob=4a
6400=a²
a=80m
ob=4×80=320m
b) 0,81km²
a²=0,81
a=0,9km
Ob=4*0,9=3,6km

c) 1,69dm²
a²=1,69
a=1,3dm
Ob=4×1,3=5,2dm
3.Oblicz pole deltoidu o przekątnych długości:
a)√27cm i √3cm
P=(e×f):2
P=(√27×√3):2=√81:3=9:3=3cm²
b)∛24dm i ∛9cm
P=(e×f):2
P=(∛24 × ∛9):2=³√216:2=6:2=3cm²
4.Oblicz pole trójkąta o boku długości ∛4 i wysokości opuszczonej na ten bok równej ∛54cm.
P=a×h:2
P=∛4*∛54:2=³√216:2=6:2=3cm²
1 1 1