Książka : Chemia Nowej Ery do 1 Gimnazjum.Do nowej podstawy programowej.

Strona 59 zadania od 1 do 3.

Polecenia :
1.Podaj,jakie znaczenie w przyrodzie ma tlenek węgla(IV)
2.Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi,połącz z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.(*wymagany podręcznik)
3.Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany.
a)tlenek miedzi (II) + ..........---------->.......+tlenek węgla(II)
b)tlenek węgla (II) + ..........---------->tlenek wapnia+węgiel
c) ..........+ ..........---------->chlorek potasu+glin
d)tlenek żelaza(II)+węgiel---------->..........+ ..........
(*w wykropkowane miejsca wpisz odpowiedzi)1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T22:53:20+01:00
1. Tlenek węgla wykorzystuje się do przemysłu spożywczego- mrożenia i schładzania żywności.Tlenek węgla znajduje się także
w gaśnicy w skroplonej postaci.Ważnym także zastosowaniem tlenku węgla jest krioterapia.
2.ID
IIF
IIIC
IVE
3.
A)Tlenek miedzi(II)+węgiel--->miedź+tlenek węgla(II)
B)Tlenek węgla(II)+wapń--->tlenek wapnia+węgiel
C)Potas+Tlenek glinu--->chlorek potasu+glin
D)Tlenek żelaza(II)+węgiel--->żelazo+tlenek węgla(II)
10 4 10