Odpowiedzi

2010-01-23T22:39:30+01:00
PODOBIEŃSTWA:
-są zmiennocieplne
-są jajorodne
-niektóre płazy żyją na lądzie a wszystkie gady na lądzie
RÓŻNICE:
-większość płazów żyje w wodzie
-gady mają rozwój prosty a płazy złożony
-mają inaczej zbudowane serce i płuca

I tyle pamiętam...
;))
42 3 42
2010-01-23T22:40:36+01:00
Określa, od czego zależy wartość grawitacji,

-objaśnia, na czym polegają oddziaływania magnetyczne,

-wyjaśnia, dlaczego igła magnetyczna ustawia się w kierunku północ-południe,

-odszukuje punkty na mapie, mając podane współrzędne geograficzne,

-wyjaśnia przyczynę różnic długości dnia i nocy,

-tłumaczy zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca,

-wykazuje, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych,

-opisuje budowę oka,

-charakteryzuje poszczególne strefy oświetleniowe Ziemi,

-charakteryzuje warunki panujące w głębiach oceanicznych,

-opisuje rafę koralową,

-wyjaśnia przyczynę powstawania prądów morskich,

-ocenia możliwości rozwoju świata organicznego w poszczególnych strefach,

-opisuje przystosowania zwierząt do życia w wodzie,

-wyjaśnia, dlaczego fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni,

-podaje przykłady wykorzystania zjawiska echa przez zwierzęta,

-analizuje skutki korzystania z zasobów morskich przez człowieka,

-wyjaśnia, dlaczego w jeziorach żyją głównie zwierzęta zmiennocieplne,

-charakteryzuje pierwotniaki,


Mam nadzieję że pomogłam i ze to wlg jest dobrze :)
20 3 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T23:00:28+01:00
Podobieństwa:
- taki sam okład szkieletu
- zmiennocieplne
- występują na lądzie
- układ krwionośny składa się z małego i dużego obiegu krwi

Różnice:

*Płazy:
- występują na lądzie lub w wodzie
- mają dobrze unaczynioną i wilgotną skórę
- gruczoły śluzowe i jadowe
- parzyste kończyny
- zamieszkują wilgotne tereny

*Gady:
- żyją na lądzie
- mają suchą i łuskowatą skórę
- skóra rzadko posiada gruczoły
- różna liczba kończyn
- występują wszędzie z wyjątkiem najzimniejszych obszarów
- lepiej rozwinięty układ oddechowy niż u płazów
31 4 31