Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T02:30:37+01:00
V₁ - prędkość początkowa
v₂ - prędkość końcowa
a - przyspieszenie
t -czas
Dane:
a = 2 [m/s²]
v₁ = 5[m/s]
v₂ = 15[m/s]
t = ?
Przyspieszenie - przyrost prędkości w czasie a = Δv/t
Δv = v₂ - v₁ = 15 [m/s] - 5[m/s ]= 10[m/s]
jednostki w nawiasach kwadratowych
a= Δv/t, stąd
t = Δv/a = 10[m/s] : 2 [m/s²] = 5[s]
Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym
z prędkością początkową
s= v₁t + at²/2
s= 5[m/s]*5[s] + 2 [m/s²]*(5[s])²/2 =
= 25m + 2 [m/s²]*25[s²]/2 = 25m + 25m = 50m
Odp. Ciało osiągnie prędkość 15m/s po pięciu sekundach
i przebędzie drogę 50m.