Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T01:48:42+01:00
Jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce.Działa na podstawie Konstytucji i ustawy z 23 listopada 2002 o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2002 Nr 240, poz. 2052 ze zm.).
-Sprawowania nadzoru oraz orzekania
-rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
-podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne -
-Rozpoznawania protestów wyborczych
-Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych.
-Stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
-Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy.
2 4 2
2010-01-24T01:57:04+01:00
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach;
2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego.
3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych.
4) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.
3 3 3