Zadanie 2
Zakresl wyraz niepasujacy do pozostałych.
1. a become b ask c got d went
2. a Did b When c How d Why
3. a America b Greek c China d Japan
4. a Tokyo b Brussels c Cardiff d Italy
5. a playwright b painter c poet d author
6. a French b Swiss c German d Brazil

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T08:40:01+01:00
2010-01-24T08:40:20+01:00
1.ask
2.did
3.america
4.italy
5.playwright
6.brazil
1 1 1