Mariusz Zbigniew Pudzianowski, pseudonimy Pyton, Pudzian, Dominator (ur. 7 lutego 1977, Biała Rawska) –polski rugbista, profesjonalny zawodnik strongman i początkujący zawodnik MMA.
Najlepszy strongman w całej historii tego sportu. Ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman. Sześciokrotny Mistrz Europy Strongman w latach 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 i 2009. Pięciokrotny Mistrz Świata Strongman w latach 2002, 2003, 2005, 2007 i 2008. Trzykrotny Drużynowy Mistrz Świata Par Strongman w latach 2003, 2004 i 2005. Zwycięzca i finalista niezliczonej ilości innych zawodów siłaczy. Mariusz Pudzianowski jest synem sztangisty, Wojciecha Pudzianowskiego, który był jego pierwszym trenerem sportów siłowych.[1] Rozpoczął ich uprawianie w grudniu 1990 r. Pierwszymi zawodami siłowymi, w których uczestniczył były MistrzostwaPolski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Następnie rozpoczął amatorskie treningi karate kyokushin i boksu. Przed 11 grudnia 2009 r. nie stoczył żadnej oficjalnej walki.[2] Następnie był zawodnikiem rugby Budowlanych Łódź.[3]
Od 1999 r. jest strongmanem i uczestnikiem prawdopodobnie najbardziej błyskotliwej kariery w tym sporcie. Zdominował ten sport w stopniu nieznanym, w jego dotychczasowej historii. Dzięki swym wybitnym osiągnięciom zyskał olbrzymią popularność w Polsce i za granicą. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców.
W 2000 r. został skazany za pobicie i spędził 19 miesięcy między innymi w Zakładzie Karnym Łowicz, w Łowiczu.[4][5]
Pudzian angażuje się w różne przedsięwzięcia biznesowe, między innymi w 2005 r. założył Szkołę Ochrony Fizycznej Pudzian Academy, która kształci pracowników ochrony.
27 maja 2008 r. uzyskał wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Praca dyplomowa Mariusza zatytułowana była Kultura organizacyjna w marketingu sportowym na świecie.[6]
Mieszka w miasteczku Biała Rawska, w województwie łódzkim
Mariusz Pudzianowski zadebiutował w zawodach strongman 1 maja 1999 r., w Płocku. Jest zrzeszony w światowej federacji siłaczy WSMC (The World Strongman Cup Federation).
Zdobył, wraz z Jarosławem Dymkiem, na Drużynowych Mistrzostwach Świata Par Strongman 1999 dla Polski pierwszy w historii medal, w sporcie strongman. Jest pierwszym i dotychczas jedynym Polakiem, który zdobył tytuł Najsilniejszego Człowieka Świata. Był pierwszym człowiekiem spoza USA i Europy Zachodniej, który zdobył ten tytuł.

przetłumazcie mi to prosze z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-01-24T10:16:03+01:00
Zbigniew Mariusz Pudzianowski, nicknames Python, Pudzian Dominator (born February 7, 1977, White Rawska)-Polish rugbista, a professional strongman competitor and novice MMA athlete.
The best Strongman in the history of the sport. Octal Polish champion strongman. Sixfold European champion strongman in 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 and 2009. Five-time World Champion strongman in 2002, 2003, 2005, 2007 and 2008. Three times World Champion Team Strongest Couple in the years 2003, 2004 and 2005. Winner and finalist countless other professions mighty. Mariusz Pudzianowski is the son of sztangisty, Wojciech Pudzianowski, who was his first coach sports
force. He began to practice in December 1990 the first competition siłowymi in which he participated in the bench press were MistrzostwaPolski Weights Lying. Then began an amateur training Kyokushin karate and boxing. Before 11 December 2009 are not fought against any official. Then he played rugby Construction Lodz .
Since 1999, the strongman, and a participant in perhaps the most brilliant careers in the sport. Dominated the sport in so far unknown, in its previous history. Thanks to his outstanding achievements gained enormous popularity in Poland and abroad. Is one of the most successful Polish athletes.
In 2000, he was convicted of battery and spent 19 months among other things, the Department of Criminal Lowicz in Lowicz.
Pudzian engaged in various business ventures, including in 2005, he founded the School of Physical Protection Pudzian Academy, which trains security personnel.
27 May 2008, received a university degree and a bachelor's degree in Social Policy School of Business and Management in Lodz. Mariusz thesis was entitled Organizational culture in the sports marketing world .
White lives in the town of Rawa, in the Lodz region
Mariusz Pudzianowski strongman competitions in his debut on 1 May 1999, in Plock. It is affiliated to a world federation of mighty WSMC (The World Strongman Cup Federation).
Won, together with Jaroslaw spring onions, the team World Championships Pairs Polish strongman 1999 for the first ever medal in the sport's Strongest Man. Is the first and so far the only Pole who won the title of strongest man in the world. He was the first man from outside the U.S. and Western Europe, which won the title.
2010-01-24T10:23:18+01:00
Zbigniew Mariusz Pudzianowski, nicknames Python, Pudzian Dominator (born February 7, 1977, White Rawska) Polish rugbista, a professional strongman competitor and novice MMA athlete.
In whole history fairest this sport strongman. Eight-fold champion polish Strongman. Sixfold champion of europe in lats (summers; years) 2002 Strongman, 2003, 2004, 2007, 2008 and 2009. Fivefold champion of world in lats (summers; years) 2002 Strongman, 2003, 2005, 2007 and 2008. Triple team champion of world of couple in lats (summers; years) 2003 Strongman, 2004 and 2005. Winner and finalist of countless amount of other profession (contest) siłaczy. Mariush is son of weight-lifter Pudzianowski, wojciech Pudzianowskiego, which (who) was first trainer of strength-testing sport . It has started them in december 1 practice 1990 first profession (contest) strength-testing There is from 1999 strongmanem and probably, witty career in this sport participant most. This sport has predominated in unknown degree, in (to) its (his) hitherto existing history. It has gained enormous popularity due to prominent achievements in poland and abroad. There is one of most titled polish athlete. It has been convicted in (to) 2000 for beating and it has spent between other in penal plant (bet) 19 months Łowicz, in (to) Łowiczu. It becomes involved to different business ventures 4 5 [ ] [ ] Pudzian, it has set up (has founded) school of physical protection between other in (to) 2005 Pudzian Academy, which (who) educates employee of (staff of) protection. title of bachelor's degree has gotten superior (upper; highest) education 27 may 2008 and title of bachelor's degree social high school of entreprise and managements in lodz (boat). Work of graduate mariush in sports marketing titled former organizational culture in the world. White lives in village 6 [ ] Rawska, mariush has made debut in lodz province in profession (contest) 1 may 1999 Pudzianowski strongman, in plotsk. It is banded in world federation ( ) siłaczy WSMC The World Strongman Cup Federation. It has earned, along with jaroslaw Dymkiem, medal on team artistry of worlds of couples for poland in history first 1999 Strongman, in sport strongman. There is first and so far sole pole, which (who) has earned title of person of strongest world. There was first person from behind USA and western europe, which (who) has earned this title., it participated be in (to) which (who) in extracting barbells lying MistrzostwaPolski. It has started amateur training next karate kyokushin and box. Before 11 december 2009 not no official battle stoczył. There was sportsman 2 construction rugby lodz (boat) next. 3
1 5 1