Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:20:45+01:00
1. węglanem sodu i etianem potasu
Na2CO3 + 2CH3COOK --> 2CH3COONa + K2CO3

2. wodorotlenkiem potasu i metenianem miedzi (2)
2KOH + (HCOO)2Cu --> 2HCOOK + Cu(OH)2

3. kwasem etanowym i azotanem(5) srebra(1)
CH3COOH + AgNO3 --> CH3COOAg + HNO3

5. węglanem magnezu i kwasem etanowym
MgCO3 + 2CH3COOH --> (CH3COO)2Mg + H2CO3