To jest zadanie z testu ale trochę nam pani zmieniła

Samochód napędzany gazem zwiększył swoją szybkość, od 0 m/s
do 15 m/s w czasie 15s. Jaką drogę pokona w czasie pierwszych 15s. Jaką szybkość osiągnie po upływie 10s od początku ruchu.

Proszę o szybką odpowiedź

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T09:51:34+01:00
Jaką drogę pokonał w czasie 15sekund?
Δv= 15m/s
t=15s
a= Δv÷t
a= 15m/s ÷ 15s = 1m/s²
s=½at²
s= ½ × 1m/s² × (15s)² = ½m/s² × 225s² = 112,5m
Jaką szybkość osiągnie po upływie 10s
t=10s
Δv= 15m/s
a= ΔV÷t
a= 15m/s÷10s = 1½m/s²
s=½at²
s=½ × 1½m/s² × (10s)² = ½ × 1½m/s² × 100s² = 1½m/s² × 50s² = 75m
v=s÷t
v= 75m ÷ 10s = 7,5m/s
6 2 6
2010-01-24T09:56:35+01:00
Dane:
V1=0[m/s],
V2=15[m/s],
t=15[s],
Wzór na drogę:
s=(deltaV*t)/2=(15*15)/2=225/2=112,5[m],jednostka;
[s]=[m/s*s]=[m],
Obliczamy wartość a,a=deltaV/t, to 15/15=1[m/s2],
Korzystamy ze wzoru:V=a*t=1*10=10[m/s].
4 5 4