1. Czy typowa siekierka może byc skutecznym narzędziem do rozbicia orzecha kokosowego w orbitującym statku kosmicznym?
A) Tak, decyduje o tym siła mięśni kosmonauty i bezwładnośc ciał
B) Nie, gdyż siekieka i orzech w statku kosmicznym nic nie ważą
C) Nie, gdyż w stanie nieważkoścu brak jest odziaływań mechanicznych
D) Nie, gdyż energia kinetyczna siekierki jest tam bardzo mała

2. Płyta gramofonowa o promieniu 10cm wykonuje 2 obroty w czasie 4s. Ile wynosi w przybliżeniu średnia szybkośc najbardziej odległych od osi obrotu punktów płyty?
A)31,4 m/s
B) 1,6 m/s
C) 31,4 cm/s
D) 1,57 cm/s

1

Odpowiedzi