Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T09:59:15+01:00
Prorok Izajasz był duszpasterzem i kazanodziejem oraz pisarzem .
Nauczał o zagadnieniach etycznych religii i polityce , również był największym prorokiem mesjańskim .Prorok przepowiada że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida.Głosił potrzebe głoszenia miłosierdzia Bozego.
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T10:03:25+01:00
Zajasz jest największym prorokiem mesjańskim. Znaczy to, że proroctwa Izajasza zawierają wiele zapowiedzi nadejścia Mesjasza czyli Chrystusa. Hebrajskie słowo masziah i greckie Christom znaczą „namaszczony”. Naród wybrany od wieków czekał na przyjście Mesjasza, który zapowiadany był już w czasach Mojżesza i wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Izajasz głosił, że Mesjasz narodzi się z Dziewicy (7,14) i będzie Emmanuelem, czyli „Bogiem z nami”. Nazywa Mesjasza bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem i Księciem Pokoju. Zapowiada, że będzie panował w domu Dawida jako jego potomek i będzie królem sprawiedliwym, a królestwu Jego nie będzie końca. Zapowiedział też śmierć mesjasza w tzw. Czterech pieśniach Cierpiącego Sługi Jahwe (42,1-9 ; 49,1-7; 50,1-9; 52,13-53,12). Będzie to śmierć „zastępcza”, która zadośćuczyni za grzechy ludzi i wyjedna im zbawienie.

W uroczystość Bożego Narodzenia słyszymy czytania z księgi proroka Izajasza 52, 7-10, które nazywane jest „Pobudką dla Jerozolimy”. Prorok zapowiada koniec gniewu Pańskiego i koniec niewoli narodu wybranego. W proroctwie tym słychać radość z powodu bliskiego wyzwolenia i apel do narodu o nabranie sił: „Zbudź się i ocknij, w moc się przyoblecz” (51,9). Bóg wspiera ludzi, którzy są wierni. „Ja, to Ja jestem, który was pocieszam” (51,12). Izajasz zapowiada początek zbawienia: „O jak są godne szacunku na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który wieści pokój, który głosi dobro, zwiastuje zbawienie” (52,7) Królowanie Boga jest źródłem pokoju, dobra i zbawienia. Narodziny Jezusa stały się wypełnieniem prorockich zapowiedzi Izajasza. Jezus przychodząc na świat założył Królestwo Boże, zaczynające się w sercach ludzkich, królestwo które w przyszłości będzie pełnym zjednoczeniem z Jezusem.

28 2 28