Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T19:25:14+02:00
1. Substancja to materia o określonych właściwościach.
2. Ciało fizyczne to przedmiot o określonym kształcie jak np. łyżeczka lub nie określonym np. spisana kreda.
3. Zjawisko fizyczne to np. złamanie patyka lub wigięcie drutu. Polega to na tym, że substancja nie zmienia swoich cech czyli właściwości.
4. Wielkość fizyczna to np. masa, długość, czas, temperatura, natężenie prądu elektrycznego, światłość czy ilość materii. Są to wielkości układu SI.
5. Pomiar to wtedy jak mierzymy te wielkości fizyczne np. długość linijką a czas stoperem.
6. Zawsze istnieje niepewność pomiarowa dlatego, żę albo przyżądy są niedokładne albo np. my popełnimy jakiś błąd.
7. To np. waga którą mierzymy masę albo linijka czy termometr.
2009-10-01T20:40:41+02:00
1. Substancja chemiczna to materiał, z którego wykonane jest ciało fizyczne.Substancja chemiczna to rodzaj materii o ściśle określonych właściwościach chemicznych i fizycznych.
2. Ciało fizyczne to każdy przedmiot lub organizm żywy mogący stanowić obiekt badań.
3. Zjawisko fizyczne to proces, w czasie którego zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji np.topnienie lodów, wrzenie wody, skraplanie, sublimacja, resublimacja.
4. Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą można odróżnić od innych właściwości oraz określić ilościowo.
5. Pomiar to wtedy jak mierzymy te wielkości fizyczne np. długość linijką a czas stoperem.
6. Zawsze istnieje niepewność
pomiarowa dlatego, że albo przyrządy są niedokładne albo popełnimy jakiś błąd (my).
7. To np. waga którą mierzymy masę albo linijka czy termometr.