Odległość od ziemi do gwiazdy Proxima Centauri wynosi 4×10¹⁶m.równik ziemi ma dlugość 4×10⁷m. Oblicz czy szybciej ty dolecisz do proximy wspolczesnym statkiem kosmicznym osiogajocym predkosc 2×10⁴ m/s czy też ślimak poruszjący się z predkością 2 metrów na godzine odbedzie podróz do okoła świata.Oblicz

1

Odpowiedzi

2009-10-01T20:45:17+02:00
S1 = 4×10¹⁶m.
s2= 4×10⁷m
v1= 2×10⁴ m/s
v2= 2 m/godzine= 2 * 1/3600 m/s=55,6 *10^(-5) m/s

czas przelotu t1=s1/v1
t1=4×10¹⁶/( 2×10⁴ )
t1= 2 ×10^12 s
t1=2 ×10^12 /(3600*24*364) lat
t1= 63,6 *10^3 lat
t1= 63 600 lat

czas przejścia ślimaka t2=s2/v2
t2=4×10^7/(55,6 *10^(-5))
t2=0,072 * 10^12 s
t2= 2,3 *10^3 lat
t2= 2 300 lat

t1>t2
czas przelotu statku jest większy od czasu przejścia ślimaka.
5 4 5