Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:00:20+01:00
1. II połowa XVII wieku to czas wojen z Turcją, Rosją oraz ze Szwecją. Kraj niszczyły obce wojska grabiąc i paląc wsie oraz miasta. Podupadały folwarki szlacheckie, które nie miały już rynku zbytu dla zboża jak jeszcze 100 lat wcześniej. Wielu ludzi zginęło na wojnie powodując spadek populacji. Magnaci na sejmach przekupywali szlachtę do zrywania sejmów. Po raz pierwszy sejm został zerwany przez Władysława Sicińskiego co doprowadziło do zahamowania reform i ciągłego zrywania sejmów. RP nie posiadała stałego wojska, a tylko w razie wojny ogłaszano mobilizację co świadczyło o słabej armii...
2. Cechy kultury sarmackiej:
Pozytywne:
-sarmaci chętnie uczestniczyli w życiu publicznym
-gościnność, wystawność
-umiłowanie wolności i demokracji
-waleczność, odwagę męstwo, honor
-przywiązanie do rodzinnych tradycji, przeciwstawienie ekspansji cudzoziemszczyzny
Negatywne:
-wrogość do innych religi
-pijaństwo, obżarstwo
-awanturnictwo, nieposzanowanie życia
-życie ponad stan
1 5 1