Oblicz wartośc indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego.
a)COx-masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28u.
...............................
wzór sumaryczny związku chemicznego: .........
b)NaxPo4-masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 164u
...............................
wzór sumaryczny związku chemicznego: .........

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T10:52:13+01:00
Odpowiedź:
Pierwszy związek to tlenek węgla(II),CO
mCO=12[u]+16[u]=28[u],
b)
M(PO4)=31[u]+64[u]=95[u],
164[u]-95[u]=69[u],Na
Na3PO4-fosforan(V)sodu.
2010-01-24T10:54:33+01:00
A)
C -12u
O - 16u
Daje to w sumie 28u, czyli występuje 1 atom tlenu i 1 atom węgla.
Wzór - CO

b)
Na - 23u
P - 31u
4O - 64u

P + 4O = 95u
164 - 95 = 69
69 / 23 = 3

Wzór: Na₃PO₄